Våra reklamationsvillkor i korthet

Reklamationsvillkor och ångerrätt

Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Vi Möbler via e-post (info@vimobler.se) och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Vi Möbler skall kunden först ha kontakta oss via e-post för att få ett returnummer så kommer vi med vidare instruktioner,  information och hur du ska returnerade din order.

I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 350:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Vi Möbler förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd och öppnad. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Vi Möbler för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten. Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall Vi Möbler kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Transportskadat gods

Om en vara från Vi Möbler skadas i transport och leverans, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (Posten 020-340 340) dock senast inom 7 dagar.

Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Vi Möbler, debiteras en avgift om 350:- + moms för att täcka Vi Möblers kostnader för transport och administration. Detta kommer att faktureras kunden.

Har du några andra frågor så tveka inte på att kontakta oss på info@vimobler.se