Köpvillkor i korthet

Köpvillkor

Den här sidan innehåller våra köpvillkor. Vänligen läs igenom dem noga innan du beställer dina produkter. När du beställer varor från oss godkänner du köpvillkoren.

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta. Verksamheten bedrivs i bolaget Vi Möbler Tapetserarverkstad. (org.nr: 661227-5666)  och innehar F-skattesedel.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Vi Möbler. Mer information härom finns på Konsumentverkets webbplats, www.kov.se.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Vi Möbler lider ekonomisk skada, polisanmäls. Vi Möbler friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Vi Möblers sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Personuppgifter
När du handlar hos Vi Möbler registreras dina uppgifter hos oss. Enligt lag måste vi meddela dig om detta. Vi förbehåller oss även rätten att skicka ut e-postutskick utan att fråga om lov (som dock går att avregistrera sig ifrån närsomhelst, självfallet). Precis som du hatar vi också spam och kommer inte dela med oss av din e-postadress till någon annan.

Leverans och avbeställning
Beställningar mottagna före kl. 15.00 på måndag till fredag kommer att behandlas samma dag, för vanligtvis leverans inom 3-5 arbetsdagar beroende på var i Sverige du bor på de produkter vi har i lager. Beställningar mottagna på lördagar, söndagar och helgdagar kommer att behandlas påföljande måndag eller helgfri vardag. Leverans av köpta varor sker med Posten AB.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Vi Möblers köpvillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Vi Möbler per e-post eller brev.

Vi Möbler skickar endast till svenska adresser.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Vi Möblers kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Vi Möbler befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Betalning
Moms ingår i alla priser. Utöver produkternas kostnad tillkommer en fraktavgift om 98 kr. Denna frakt gäller oavsett antal beställda varor. Betalning görs med Kortbetalning (VISA, Mastercard eller Eurocard), Faktura (fakturering sker i samarbete med Klarna, 14 dagars betalningsvillkor - med faktura skickas dina varor och en pappersfaktura till din folkbokföringsadress.) eller med PayPal (PayPal-saldo, kreditkort eller bankkonto.). Villkoren börjar gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Vi Möbler reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Därest dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Vi Möbler att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Alla varor förblir Vi Möblers egendom tills dess full betalning erlagts.

Alla transaktioner som genomförs på butik.vimobler.se är hanterade och genomförda genom dedikerade tredjeparts-slussar för att garantera ditt skydd. Dina betalkortuppgifter sparas inte och hanteras genom SSL-kryptering.

Ansvar för fel
Vi Möblers ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Vi Möbler bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Har du någon fråga? Kontakta oss gärna på info@vimobler.se